Kosteusmittauksilla voidaan arvioida kosteusvaurioita ja sisäilman laatua

Erilaisten kosteusvaurioiden aiheuttamat terveyshaitat ovat yleistyneet ja ongelmia löytyy monissa erilaisissa rakennuksissa. Sisäilman ongelmat voivat oireilla muun muassa silmissä, hengitysteissä ja iholla. Kosteusmittauksella mahdolliset ongelmat voidaan havaita ajoissa, jolloin niiden korjaaminen onnistuu vielä helposti eikä vaurioista ehdi aiheutua haittoja terveydelle. Kosteusmittauksia tehdään tavallisesti asuntokaupan yhteydessä, vesivahingon sattuessa tai silloin, kun on epäilys kosteusvauriosta. Kosteusmittaukset voidaan jakaa pintamittauksiin, sisäilman mittauksiin, tuuletustilojen mittauksiin sekä mittauksiin rakenteiden sisältä.

kosteusmittaus hinta


Kosteusmittauksen hinta

Mitä kosteusmittaus maksaa? Alla on pari toteutunutta anonymisoitua hintaesimerkkejä toteutuneista kosteusmittauksista. Huomaathan, että hinnat voivat vaihdella, eikä mikään kohde ole samanlainen, joten harvoin hintakaan.


Tämä työ sisälsi taloyhtiön kuuden eri kylpyhuoneen pintakosteusmittauksen ja pöytäkirjan laadinnan. Mittaukset tehtiin yhden päivän aikana. Lue lisää työstä täältä.

Toteutunut hinta 558 euroa


Tämä Urakkamaailman helsinkiläinen käyttäjä etsi kosteusmittauksen tekijää puutalon kylpyhuoneen kosteusmittaukseen. Lue lisää työstä täältä.

Toteutunut hinta 225 euroa


Kosteusmittauksen teettäminen/tilaaminen

Kun teetät kosteusmittausta, sinun kannattaa varmistua muutamasta seikasta. Ensinnäkin mittaus tulee aina tilata asiantuntijalta, joka osaa kertoa käyttämistään mittausmenetelmistä ja niiden luotettavuudesta sekä tehtävien mittausten laajuudesta. On hyvä tarkistaa, että kosteusmittaaja selvittää sinulle käytettävät menetelmät ymmärrettävästi ja että hänellä on näyttöjä aiemmista mittauksista. Tarkista myös, että mittaajalla on kokemusta tulosten analysoinnista ja selkeä tapa raportoida ne.


Kosteusmittausten ansiosta mahdolliset sisäilman tai rakenteiden ongelmat voidaan korjata ajoissa


Pintamittaukset

Pinnoilta tehtävät kosteusmittaukset sopivat parhaiten tilanteisiin, joissa halutaan paikantaa mahdollisia selkeästi kosteampia kohtia. Pintamittauksessa kartoitetaan tutkittavat rakenteet systemaattisesti ja verrataan niiden tuloksia saman materiaalin kuivan alueen tuloksiin. Pintakosteusmittaus tehdään rikkomatta rakenteiden pintaa. Kosteusmittauksen tulosta arvioidessa mittaajan tulee huomioida siihen mahdollisesti vaikuttaneet muut tekijät, kuten vesijohdot, ilmaraot tai sähkökaapelit. Jos epäillään, että rakenne on liian kostea, sen kosteuspitoisuus tulee määrittää vielä tarkemmin muilla menetelmillä, kuten rakenteen sisältä tehtävällä kosteusmittauksella.

Mittaukset sisäilmasta

Sisäilmasta tehtävillä kosteusmittauksilla voidaan tarkistaa, onko sisäilma terveellistä tilojen käyttäjille, arvioida ilman laatua ja selvittää, toimivatko rakenteet kosteusteknisesti oikein. Moni tekijä vaikuttaa sisäilman kosteuteen, joten käytettävän mittaajan on osattava huomioida tuloksia analysoidessaan ulkoilman kosteus, ilmanvaihto, tilan kosteuslähteet sekä sisäilman ja ulkoilman lämpötilat. Sisäilman suhteellinen kosteus saattaa vaihdella jopa tuntien aikavälillä, joten mittauksen tulisi kestää päivästä viikkoon luotettavan tuloksen saamiseksi. Jos sisäilman kosteusmittaus paljastaa poikkeuksia huoneilmassa ja tilassa epäillään kosteusvauriota, siellä tulisi tehdä tarkempia kosteusmittauksia.

Mittaukset tuuletustiloista

Rakenteiden tuuletustilojen mittauksilla selvitetään mielellään säännöllisesti, onko niiden kosteuspitoisuus sopiva vai onko se noussut haitallisen korkeaksi. Tuuletustiloja ovat esimerkiksi ryömintätilalliset alapohjat, tuuletusraolliset seinärakenteet sekä tuuletustilalliset tai -välilliset yläpohjat. Myös muun muassa maanvaraiset alapohjat ja kevytsorakatot saattavat joissakin tapauksissa olla tuuletettuja. Tuuletustilan mittauksella saadaan selville, toimiiko tilan tuuletus oikein. Kosteusmittaukset tehdään tilan ilmasta tai sen rakenteiden pinnalta. Kosteusmittauksen tulisi kestää vuorokaudesta noin viikkoon, jotta tuloksia voidaan analysoida luotettavasti.

Mittaukset rakenteiden sisältä

Rakenteiden sisältä voidaan mitata niiden suhteellista kosteuspitoisuutta tai materiaalin kosteuspitoisuutta. Rakenteiden sisältä tehtävissä kosteusmittauksissa niiden pintaa tulee rikkoa, jotta päästään mittaamaan tarpeeksi syvältä tai saadaan tarvittava koepala. Suhteellinen kosteusmittaus tutkii materiaalin huokosilman kosteuspitoisuutta anturin avulla, kun taas materiaalin kosteuspitoisuuden mittauksella selvitetään materiaalista otetun näytepalan kosteussisältö. Rakenteiden kosteusmittaus tehdään silloin, kun epäillään kosteusongelmaa rakenteessa. Mittauksen avulla voidaan kartoittaa kosteuden laajuus ja todentaa mahdollinen kosteuden lähde.
Tässä artikkelissa tutustut

  • Mitä maksaa kosteusmittaus?
  • Miten kosteusmittaus tehdään?
  • Mitä huomioida kosteusmittausta tilatessa?Urakkamaailmasta löydät luotettavan ammattiurakoitsijan remonttiin kuin remonttiin, ilmaiseksi.

Lue miksi kannattaa käyttää Urakkamaailmaa

Aloita turvallinen remontti tästä

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä artikkelit:

kosteusvaurion tunnistaminen ja korjaus

Kosteusvaurion tunnistaminen

Routaeristäminen

Routaeristämisen hinta

Seinän maalaus hinta

Seinän maalaus


Syitä käyttää Urakkamaailmaa:

  • Maksuton
  • Säästä kilpailuttamalla remonttisi
  • Näe arvosteluja yrityksistä
  • Turvallinen remonttisopimus
  • Urakkamaailman asiakaspalvelu

rakennusvalvonta

Remonttivalvoja

Peltikattoremontin hinta

Peltikattoremontti hinta

taloyhtiön remonttiopas

Pientaloyhtiön remonttiopas

VTT-sertifikaatti

VTT-sertifikaatti


5 1 4 3 3 0 5 9

Viimeisen 3kk aikana kilpailutettujen remonttien kokonaisarvo.